Svařování uhlíkovou ocelí

  • elektrickým obloukem v ochranné atmosféře směsných plynů
  • elektrickým obloukem obalovanou elektrodou
  • kyslíko-acetylenovým plamenem
  • bodové sváření