Fotogalerie Horáckého kovodružstva Třebíč

Prohlédněte si fotogalerie našich výrobků, areálu i strojního vybavení. Některé snímky jsou spíše v pracovní fázi, ale pro ilustraci výrobního programu jistě postačí.